Kelas Nahu Tahap Pemula

Matan

Mulhat al-I’rab

INFO

TENTANG MATAN MULHATIL I’RAB

Matan berirama karangan Imam al-Hariri (w:516H) ini mengandungi 375 bait. Semuanya membahaskan tentang topik-topik penting ilmu Nahu sebagai persediaan untuk ke peringkat perbahasan ilmu Nahu yang lebih mendalam seperti Alfiyyah Ibn Malik dan semisalnya. Keistimewaannya ialah susunan dan kosakatanya mudah dan senang dihafal.  

INFO

TENTANG KAEDAH HURAIAN

l

Merungkai setiap patah perkataan yang terdapat di dalam 375 bait matan.

Menghuraikan contoh, terutamanya contoh yang dikemukakan oleh pengarang sendiri.

Mengurangkan contoh-contoh bait syair agar bersesuaian dengan pemula .

(Penekanan berkaitan syawahid syair diterangkan dalam kelas lain, iaitu Kelas matan Alfiyyah)

Meraikan mereka yang di tahap pemula.

BUTIRAN KELAS

BUTIRAN KELAS

Z

Topik

Ilmu Nahu Tahap Pemula

Z

Pengajar

al-Fadhil Ustaz Ashafizrol bin Ab Hamid

Z

Platform

Kelas secara ‘live’ akan dilakukan melalui platform Google Meet. Link akan diberikan melalui group Telegram.

Z

Temujanji Kelas

Setiap Sabtu, 7.30 – 9.00 pagi.

Z

Rakaman

Rakaman disediakan. Peserta yang tidak dapat hadir boleh ikuti rakaman.

Z

Silibus

Matan Mulhatil I’rab karangan al-Hariri (w: 516)

Z

Tahap

Pemula / Pertengahan (Sekurang-kurangnya telah mempelajari Matan Alajurrumiyyah atau setara).

Z

Sijil

Sijil penyertaan akan diberikan.

Z

Yuran

📍 Yuran RM50.00 sahaja dikenakan setiap bulan. Bayaran boleh dibuat pada 1 hingga 15 haribulan. Tiada yuran pendaftaran dikenakan dan bayaran pertama RM50.00 adalah yuran bulan pertama.