Kelas Cakap Arab Aljahiz

Berkomunikasi, berdiskusi atau menyampaikan idea dalam bahasa Arab adalah salah satu masalah utama sebahagian penuntut bahasa Arab sejak sekian lama. Banyak faktor yang menyumbang kepada ketidakupayaan ini tapi yang paling ketara adalah tidak berada di dalam persekitaran yang membantu. 

KCA Aljahiz, dengan modul yang telah disusun khas, latih tubi yang berterusan dan suasana pembelajaran yang hidup, kami bukan sahaja mensasarkan setiap peserta agar dapat bina ayat seperti yang digunakan oleh orang Arab bahkan juga bertutur seperti orang Arab!

Pengenalan

Bagaimana program dijalankan?

Tempoh 6 Bulan
Modul ini dirangka untuk tempoh 6 bulan dan jika ada keperluan, perserta yang telah tamatkan 6 bulan pertama akan ke level lanjutan.
4x Pertemuan Google Meet

Dalam pertemuan secara live di Google Meet ini, peserta akan dibimbing oleh jurulatih dalam:

  • Membina ayat menggunakan rangkai kata yang sesuai dengan setiap situasi.
  • Menyebut setiap ayat yang diberikan seperti orang Arab.
  • Menambah kosa kata baharu.

Rakaman disediakan untuk peserta yang tidak sempat mengikuti pertemuan secara langsung.

Latihan Uslub Harian

Melalui group Telegram, setiap 3 hari peserta akan diberikan latihan bina ayat dan bertutur menggunakan uslub dan gaya bahasa yang dibekalkan oleh jurulatih.

Pelajar akan bina ayat, menyebutnya dan kemudian akan terus disemak oleh jurulatih.

Dengan cara ini, peserta akan sentiasa melibatkan diri dalam bahasa Arab dan berlatih untuk untuk memperkaya kosa kata, gaya bahasa dan juga meperelok sebutan.

Perbualan Santai

Melalui group Telegram juga, selain perbualan mengikut tajuk yang dibekalkan, peserta juga boleh berborak dengan jurulatih mahupun peserta yang lain dalam apa-apa topik santai yang tidak terikat dengan apa-apa tajuk tertentu.

Peserta juga boleh bertanya apa-apa perkara berkenaan bahasa Arab terus kepada jurulatih.

Apa yang peserta akan belajar?

Komunikasi Harian

Aspek pertama yang akan disentuh ialah ayat-ayat berkaitan komunikasi harian. Peserta akan didedahkan dengan ayat-ayat yang memang digunakan secara real-life oleh orang Arab dan tiada ‘bau-bau’ Melayu.

Diskusi

Dalam percakapan bahasa Arab, ada ketika kita perlu berdiskusi bagi mencapai sesuatu keputusan yang diinginkan.

Dalam KCA Aljahiz, peserta bukan sahaja akan didedahkan dengan komunikasi seharian akan tetapo peserta juga akan didedahkan dengan ayat-ayat yang digunakan oleh orang Arab semasa berdiskusi.

Penyampaian Idea

Selain komunikasi harian dan diskusi, peserta juga akan dilatih untuk bercakap tentang idea-idea yang ingin disampaikan.

Ini menjadikan seseorang itu dapat bertutur dan meluahkan apa sahaja yang dimahukan dengan bebas di dalam bahasa Arab.

Contoh Modul Pelajaran

Interaksi Peserta dan Jurulatih

Setiap peserta, pada bila-bila sahaja boleh menghantar latihan, bertanya soalan dan berbual apa sahaja dalam bahasa Arab dan turut akan disemak dan diberi bimbingan oleh jurulatih.

Bimbingan Terus Daripada Jurulatih

Di KCA Aljahiz, peserta akan dipastikan:

Gabungan  Ayat
Pelajar dapat membuat gabungan ayat yang tepat dan sesuai dengan konteks.
Sebutan dan Intonasi

Peserta akan dibimbing untuk menyebut ayat-ayat yang dibina dengan tepat tadi dengan cara sebutan yang sama seperti orang Arab.

Rakaman disediakan untuk peserta yang tidak sempat mengikuti pertemuan secara langsung.

Galakan dan Dorongan

Melalui group Telegram dan bimbingan dari jurulatih, peserta akan mendapat galakan dan dorongan untuk menggunakan ayat-ayat yang telah dipelajari sesama peserta di bawah seliaan jurulatih.

Belajar dari rumah!

Jom mula belajar cakap Arab sekarang! Tidak semestinya ke negara Arab.

Kini melalui telefon bimbit sahaja anda dapat membina kemahiran bercakap bahasa Arab seperti orang Arab.