Kelas Cakap Arab Aljahiz

Berkomunikasi, berdiskusi atau menyampaikan idea dalam bahasa Arab adalah salah satu masalah utama sebahagian penuntut bahasa Arab sejak sekian lama. Banyak faktor yang menyumbang kepada ketidakupayaan ini tapi yang paling ketara adalah tidak berada di dalam persekitaran yang membantu. 

KCA Aljahiz, dengan modul yang telah disusun khas, latih tubi yang berterusan dan suasana pembelajaran yang hidup, kami bukan sahaja mensasarkan setiap peserta agar dapat bina ayat seperti yang digunakan oleh orang Arab bahkan juga bertutur seperti orang Arab!

Pengenalan

Apa yang peserta akan belajar?

Komunikasi Harian

Aspek pertama yang akan disentuh ialah ayat-ayat berkaitan komunikasi harian. Peserta akan didedahkan dengan ayat-ayat yang memang digunakan secara real-life oleh orang Arab dan tiada ‘bau-bau’ Melayu.

Diskusi

Dalam percakapan bahasa Arab, ada ketika kita perlu berdiskusi bagi mencapai sesuatu keputusan yang diinginkan.

Dalam KCA Aljahiz, peserta bukan sahaja akan didedahkan dengan komunikasi seharian akan tetapo peserta juga akan didedahkan dengan ayat-ayat yang digunakan oleh orang Arab semasa berdiskusi.

Penyampaian Idea

Selain komunikasi harian dan diskusi, peserta juga akan dilatih untuk bercakap tentang idea-idea yang ingin disampaikan.

Ini menjadikan seseorang itu dapat bertutur dan meluahkan apa sahaja yang dimahukan dengan bebas di dalam bahasa Arab.

24 Topik Utama

Setiap topik utama mengandungi sekurang-kurangnya 4 topik kecil dan masing-masing terbentuk daripada 2 komponen, iaitu:
Kosa Kata
Kosa kata yang diberikan dalam bentuk pola ayat. Contohnya :
العربية هي لغة جميلة ورائعة ذات قوة راسخة
بدأتُ أَتَعَلَّمُهَا / بَدَأْتُ تَعَلُّمَهَا / بَدَأْتُ فِي تَعَلُّمِهَا عندَمَا كَانَ / وَكَانَ عُمْرِي سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً
اللغة العربية صعبة
Sendi-Sendi Ayat
Sendi-sendi ayat bertujuan menyatakan perkara lain ketika ayat utama dituturkan. Contohnya :
بِصَرَاحَة / بِالنِّسْبَة لِي / عِنْدِي / بِصَرَاحَة / بِالنِّسْبَة لِي / عِنْدِي
عَلَى مَا أَذْكُر / إِنْ لَمْ تَخُنِّي الذَّاكِرَة / أَظُنُّ أَنِّي
يَقُولُونَ إِنَّ … / كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ إِنَّ … / يَقُولُ بَعْضُهُمْ إِنَّ
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ … / مَا رَأْيُكَ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَنَّ
Semasa sesi praktis, pelajar diminta mengabungkan kedua-dua komponen tersebut untuk membentuk sebuah ayat yang lebih kompleks, hidup dan sesuai dengan konteks. Mana-mana bahagian dalam setiap komponen akan dibawa ke topik-topik berikutnya dan diulang-ulang sehingga pelajar menguasainya.

Contoh Modul

Bagaimana program dijalankan?

Tempoh 6 Bulan
Modul ini dirangka untuk tempoh 6 bulan dan jika ada keperluan, perserta yang telah tamatkan 6 bulan pertama akan ke level lanjutan.
4x Pertemuan Google Meet

Kaedah perlaksanaan modul adalah interaksi dua hala di antara jurulatih dan pelajar sepanjang sesi. Kelas ini dilaksanakan melalui dua medium, iaitu pertemuan Google Meet 4 kali sebulan dan Telegram.

Rakaman disediakan untuk peserta yang tidak sempat mengikuti pertemuan secara langsung.

Group Telegram

 Group telegram membolehkan pelajar berinteraksi sesama sendiri menggunakan bahasa Arab sepanjang masa dalam tempoh 6 bulan ini sambil diperhatikan dan diperbetul oleh jurulatih.

Peserta Akan Dibimbing

Di KCA Aljahiz, peserta akan dipastikan:
Gabungan  Ayat
Pelajar dapat membuat gabungan ayat yang tepat dan sesuai dengan konteks.
Sebutan dan Intonasi

Peserta akan dibimbing untuk menyebut ayat-ayat yang dibina dengan tepat tadi dengan cara sebutan yang sama seperti orang Arab.

Rakaman disediakan untuk peserta yang tidak sempat mengikuti pertemuan secara langsung.

Galakan dan Dorongan

Melalui group Telegram dan bimbingan dari jurulatih, peserta akan mendapat galakan dan dorongan untuk menggunakan ayat-ayat yang telah dipelajari sesama peserta di bawah seliaan jurulatih.

Belajar dari rumah!

Tidak semestinya ke negara Arab! 

Kini melalui telefon bimbit sahaja anda dapat membina kemahiran bercakap bahasa Arab seperti orang Arab.