Disember 4, 2022
Apakah i’rab بعضهم بعضا?
Ditulis Oleh: Ashafizrol Ab Hamid

 1. Jawapannya ialah :

حب المؤمنين بعضِهِم بعضًا

بعضِهم : بدل من المؤمنين، بدل بعض من كل وهو مضاف
والهاء : مضاف إليه والميم علامة جمع الذكور، حرف لا محل له من الإعراب
بعضًا : مفعول به للمصدر أو اسمه الذي يعمل عمل فعله
حب المؤمنين : من إضافة المصدر إلى فاعله والأصل أحب المؤمنون بعضُهم بعضًا

Atau lebih tepat :

بعضًا : مفعول به لمصدر محذوف يُفَسِّره المذكور والتقدير حب المؤمنين (حب) بعضهم بعضا

Saya akan jelaskan tentang ini menerusi perkara 5 di bawah.

 1. Berhubung yang kedua, iaitu :

أما المحبة بين المؤمنين بعضِهم بعضا

بعضِهم : بدل من المؤمنين، بدل بعض من كل
بعضا : مفعول به للمصدر أو اسم المصدر (المحبة) وهو العامل فيه

 1. Jika ditanya adakah masdar beralif lam boleh menasabkan maf’ul bihi, jawapannya ya. Kata Ibn Malik rahimahullah :

بفِعْلِهِ المصدرَ ألحِقْ في العمل # مضافا أو مجردا أو مع أل

 1. Berhubung adakah محبة dan حب masdar atau isim masdar, jawapannya ia adalah isim masdar bagi أَحَبَّ kerana masdar أَحَبَّ يُحِبُّ adalah إِحْبَاب dan masdar bagi حَبَّ يَحِبُّ حُبًّا ومَحَبَّةً. Seperkara lagi adakah isim masdar boleh beramal, jawapannya ya.
 2. Berbalik kepada struktur بَعْضهم بَعْضًا, ia menghasilkan maksud “sesama mereka” atau makna lain yang perlu dilihat kedudukannya dalam ayat. BIASANYA ia datang selepas fail, seperti : لَقِيَ الناسُ بعضُهُمْ بعضًا

[ Orang ramai berjumpa sesama mereka ]

Kalimah الناسُ adalah fa’il kepada fi’il لَقِيَ dan بعضُهم adalah بدل بعض من كل kepada fa’il (الناس) tersebut dan بعضًا pula adalah maf’ul bihi kepada fi’il لَقِيَ.

لقي : فعل
الناسُ : فاعل
بعضُهم : بدل من الناس، بدل بعض من كل، والهاء : مضاف إليه والميم : علامة جمع الذكور
بعضا : مفعول بلَقِيَ

Atau :

مفعول به لمحذوف يفسره الفعل المذكور والتقدير : لقي الناس (لقي) بعضهم بعضا

Ini lebih tepat berasaskan kaedah :

البدل على نِيَّة تَكرار العامل

** Hukum i’rab badal (بدل) dan mubdal minhu (مبدل منه) kita semua sedia maklum, iaitu selari.

** Jika ia sendiri adalah fail / maful bihi / mudhof ilaih, maka itu tidak timbul lagi soal i’rab بدل dan مبدل منه. Contohnya :

قتلَ بغضُهم بعضًا / فَتَّنَّا بعضَهم بِبَعْضٍ

 1. Adakalanya struktur فعل + فاعل ini dijadikan mudhof + mudhof ilaih dengan menukarkan fi’ilnya kepada masdar atau dipanggil إضافة المصدر إلى فاعله. Contohnya :

لِقاءُ الناسِ بعضِهم بَعْضًا

Ketika ini, kalimah الناس sudah menjadi mudhof ilaih. Justeru badalnya (بعضهم) akan dibaca majrur memandangkan mudhof ilaih hukumnya majrur.

Inilah yang terjadi kepada ayat حب المؤمنين بعضِهم بعضًا yang asalnya adalah حَبَّ / أحبَّ المؤمنون بعضُهم بعضًا.

 1. Ada juga ia datang selepas maful bihi. Contohnya :

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ – البقرة : 251

Kalimah الناسَ adalah maful bihi kepada masdar دفع dan دفع اللهِ disebut sebagai إضافة المصدر إلى فاعله. Oleh sebab itu بعضَهم dibaca mansub. (Berhubung ب pada بِبعضٍ saya jelaskan dalam perkara 9 di bawah.)

 1. Berhubung dengan بعضًا pula, ia ditentukan berdasarkan status fi’il atau masdar yang terdapat mudhof ilaih sama ada ia boleh terus mendapatkan maful bihi (يتعدى إلى مفعوله مباشرة) atau berperantara (يتعدى إلى مفعوله بواسطة حرف من حروف الجر) ATAU keperluan lain yang menuntut penggunaan huruf jar. Teliti contoh-contoh berikut :

نظرَ الناسُ بعضُهم إلى بعضٍ
روايةُ الصحابةِ بعضِهم عن بعضٍ
يرث الناسُ بعضُهم من بعضٍ
أَقْبَلَ الناسُ بعضُهم على بعضٍ

 1. Adapun fungsi ب pada firman Allah s.w.t ولولا دفع الله الناسَ بعضهم بِبَعضٍ maka ia adalah untuk menjadikan masdar دفع yang asalnya muta’addi kepada satu maful kepada dua maf’ul. Maknanya :

لولا جَعْلُ اللهِ الناسَ يدفعُ بعضُهم بعضًا

Ini tidak boleh dikiaskan kerana kiasnya adalah dengan hamzah. Ini perbahasan lain yang saya tidak berhasrat untuk lanjutkannya.

 1. Tanwin yang terdapat pada بعضًا atau بعضٍ dipangil تنوين العِوَض عن المفرد. Asalnya ialah حب الناسِ بعضِهِمْ بعضَهُمْ. Memandang tidak ada keperluan untul mengulangi dhomir هم saya sudah difahami itu, maka dhomir tersebut digugurkan dan digantikan dengan tanwin. Tanwin iwadh bermaksud tanwin ganti.
 2. [ Tambahan – edited ] Bolehkah dibaca حبُّ المؤمنين بعضُهم بعضًا dengan بعضُهم berbaris dhommah, marfu’?

Ya boleh untuk tabi’ mengikuti kedudukan i’rab asal matbu’nya. Dalam kes ini المؤمنين adalah fail sebelum dijadikan mudhof ilaih. Kata Ibn Malik :

وجُرَّ ما يَتْبَعُ ما جُرَّ ومَنْ # راعَى في الاتبَاعِ المحلَّ فَحَسَنْ

“Jarkanlah tabi’ yang mengikuti matbu’ yang majrur (mudhof ilaih). Dan siapa yang mengambil kira tempatnya, maka itu pun baik”.

Ibn Malik mengharuskan perkara ini, begitu juga ulamak Kufah dan sebahagian ulamak Basrah. Manakala Sibawaih dan sebahagian ulamak Basrah yang lain tidak membenarkannya.

Namun perlu diingat bahawa keharusan ini masih meletakkan penggunaan utama dan yang lebih baik adalah seperti yang diterangkan di atas, iaitu meraikan lafaznya, bukan tempat.

Kongsikan Artikel Ini: