Artikel Tentang: Nahu dan Sorof
Konjugasi Kata Kerja

Konjugasi Kata Kerja

Konjugasi kata kerja adalah perkara yang perlu dikuasai oleh penuntut bahasa Arab. Penguasaan ini mesti meliputi sekurang-kurangnya 6 jenis fi'il, iaitu Fi'il Salim, Fi'il Mudho'af, Fi'il Mahmuz, Fi'il Mithal,  Fi'il Ajwaf dan Fi'il Naqis dan juga...

baca lagi
Info Sorof | Baris huruf pertama fi’il ajwaf ketika disambungkan dengan dhomir muttasil rafa’ berbaris

Info Sorof | Baris huruf pertama fi’il ajwaf ketika disambungkan dengan dhomir muttasil rafa’ berbaris

مُتُّمْ / مِتُّمْ ============================= Perhatikan contoh-contoh berikut : قُلْتُ / كُنْتُ / خِفْتُ / جِئتُ / صِرْتُ / نِمْتُ Di sini kita lihat ada yang dhommah seperti قُلْتُ dan ada yang kasrah seperti خِفْتُ. Apakah kaedahnya? Untuk...

baca lagi
Info Nahu | Berkenaan kalimah المُصْطَفَيْنَ

Info Nahu | Berkenaan kalimah المُصْطَفَيْنَ

Merujuk kepada kalimah المُصْطَفَيْنَ dalam ayat: وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ - ص : 47 𝐒𝐨𝐚𝐥𝐚𝐧 (𝟏) : Apakah status kalimah ini? Muthanna atau jamak muzakkar salim? 𝐉𝐚𝐰𝐚𝐩𝐚𝐧 : Ia adalah jamak muzakkar salim. 𝐒𝐨𝐚𝐥𝐚𝐧 (𝟐) :...

baca lagi
𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐛𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚 𝐀𝐫𝐚𝐛 | Perbezaan di antara أَشْهُر dan شُهُور

𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐛𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚 𝐀𝐫𝐚𝐛 | Perbezaan di antara أَشْهُر dan شُهُور

Kedua-dua kalimah أَشْهُر dan شُهُور adalah jamak kepada kalimah شَهْر yang bermaksud bulan. Perbezaannya adalah kalimah أَشْهُر digunakan untuk 3 hingga 10 bulan. Sementara شُهُور pula bermula daripada 11 bulan dan ke atas. Contohnya : مَضَتْ...

baca lagi
𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐁𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚 𝐀𝐫𝐚𝐛 | 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐮𝐝 حُور عِين [𝐁𝐢𝐝𝐚𝐝𝐚𝐫𝐢]

𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐁𝐚𝐡𝐚𝐬𝐚 𝐀𝐫𝐚𝐛 | 𝐌𝐚𝐤𝐬𝐮𝐝 حُور عِين [𝐁𝐢𝐝𝐚𝐝𝐚𝐫𝐢]

1. Perkataan حُور عِين ini datang daripada ayat-ayat seperti: "𝘋𝘢𝘯 𝘣𝘪𝘥𝘢𝘥𝘢𝘳𝘪-𝘣𝘪𝘥𝘢𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘵𝘢𝘮 𝘱𝘦𝘬𝘢𝘵 𝘣𝘰𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘵𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘶𝘵𝘪𝘩 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘪𝘩 𝘱𝘶𝘵𝘪𝘩 𝘮𝘢𝘵𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘫𝘶𝘨𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘮𝘢𝘵𝘢 𝘭𝘶𝘢𝘴." 2. Perkataan حُور adalah jamak kepada perkataan أَحْوَر حَوْراء, seperti...

baca lagi

Nak mula belajar bahasa Arab? 

Sertai Kelas Bahasa Arab al Jahiz hari ini!

Melalui silibus KBA Aljahiz yang telah digarap dengan teliti dan tersasar, anda mampu – InsyaAllah- membaca teks bahasa Arab tanpa baris, membina ayat dengan struktur yang betul dan juga menguasai asas-asas penting dalam Nahu, Sorof dan juga Balaghah.

[Hubungi Kami] Kami amat mengalu-alukan semua respon, maklum balas dan pertanyaan anda. Sila hubungi kami melalui WhatsApp dengan meng-klik di sini.