Artikel Tentang: Nahu dan Sorof
Fungsi Isim Fa’il

Fungsi Isim Fa’il

Isim fa'il hadir dalam ayat sebagai kata nama, kata adjektif dan kata kerja. Contoh pertama ialah ialah هذا طالب. Contoh kedua ialah المنزل واسع. Manakala contoh ketiga ialah أنا كاتب الرسالة. Untuk contoh ketiga, iaitu kehadiran isim fa'il sebagai kata kerja, jika...

baca lagi
Istilah ‘al-taqdir’ dalam kajian ilmu Nahu

Istilah ‘al-taqdir’ dalam kajian ilmu Nahu

Kita sedia maklum bahawa ilmu Nahu ialah bidang yang menumpukan soal hubungan komponen-komponen ayat antara satu sama lain dari sudut kesan i`rab. Hubungan ini melibatkan dua kategori komponen ayat. Pertama komponen yang dinyatakan dalam ayat. Kedua komponen yang...

baca lagi
Tips Membaca Kitab Nahu

Tips Membaca Kitab Nahu

Kepada penuntut-penuntut jurusan bahasa Arab, berikut adalah nasihat saya ketika membaca buku-buku Nahu: 1. Bahagikan buku-buku Nahu kepada tiga bahagian, pertama yang mesti dibaca hampir setiap hari, kedua bacaan santai dan ketiga dijadikan rujukan ketika perlu. 2....

baca lagi
Kata Kerja Transitif Berperantara

Kata Kerja Transitif Berperantara

Kata kerja transitif berperantara ialah golongan kata kerja transitif yang dihubungkan dengan frasa objek menerusi perantaraan partikel-partikel seperti مِنْ , إِلَى , عَنْ , عَلَى , فِي , لِ dan بِ. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang diikuti oleh objek yang...

baca lagi
Penggunaan إِذَنْ ( jadi, habis tu..)

Penggunaan إِذَنْ ( jadi, habis tu..)

1. Habis tu kenapa? لِمَاذا إِذَنْ؟ 2. Habis tu apa? ماذا إِذَنْ؟ 3. Jadi kamu penipu. إِذَنْ أنتَ كاذِب. KETERANGAN LANJUTAN Perkataan إِذَنْ boleh juga ditulis dengan إِذًا (bertanwin). Kedua-duanya sama sahaja dari sudut makna dan fungsi. Tapi sebahagian pengkaji...

baca lagi

Nak mula belajar bahasa Arab? 

Sertai Kelas Bahasa Arab Aljahiz hari ini!

Melalui silibus KBA Aljahiz yang telah digarap dengan teliti dan tersasar, anda mampu membaca teks bahasa Arab tanpa baris, membina ayat dengan struktur yang betul dan juga menguasai asas-asas penting dalam Nahu, Sorof dan juga Balaghah.

[Hubungi Kami] Kami amat mengalu-alukan semua respon, maklum balas dan pertanyaan anda. Sila hubungi kami melalui WhatsApp dengan meng-klik di sini.