Tadabbur Lughawi

Tadabbur Lughawi ialah program yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ashafizrol Ab Hamid yang memberi fokus kepada pengamatan ayat al-Quran dari sudut makna, Nahu, Sorof, Balaghah dan Uslub. Pembelajaran bermula daripada Juz ‘Amma.