Oktober 31, 2023
Surah ‘Abasa | Ayat 1 – 16
Ditulis Oleh: Ashafizrol Ab Hamid

Kongsikan Artikel Ini: