Artikel Tentang: Nahu dan Sorof
Info Nahu | Berkaitan ungkapan اللهُمَّ

Info Nahu | Berkaitan ungkapan اللهُمَّ

1. Struktur asal اللهُمَّ ialah يا الله (Duhai Allah). Kemudian kata seru يا digugurkan dan digantikan dengan simbol jamak mim syaddah (مّ). 2. Huruf م sebagai simbol jamak adalah perkara biasa dalam bahasa Arab. Kalimah ك (kamu) apabila dimasuki م...

baca lagi
Konjugasi Kata Kerja

Konjugasi Kata Kerja

Konjugasi kata kerja adalah perkara yang perlu dikuasai oleh penuntut bahasa Arab. Penguasaan ini mesti meliputi sekurang-kurangnya 6 jenis fi'il, iaitu Fi'il Salim, Fi'il Mudho'af, Fi'il Mahmuz, Fi'il Mithal,  Fi'il Ajwaf dan Fi'il Naqis dan juga...

baca lagi

Nak mula belajar bahasa Arab? 

Sertai Kelas Bahasa Arab al Jahiz hari ini!

Melalui silibus KBA Aljahiz yang telah digarap dengan teliti dan tersasar, anda mampu – InsyaAllah- membaca teks bahasa Arab tanpa baris, membina ayat dengan struktur yang betul dan juga menguasai asas-asas penting dalam Nahu, Sorof dan juga Balaghah.

[Hubungi Kami] Kami amat mengalu-alukan semua respon, maklum balas dan pertanyaan anda. Sila hubungi kami melalui WhatsApp dengan meng-klik di sini.