Mac 15, 2023
‘Biasa sahaja’ dalam bahasa Arab
Ditulis Oleh: Ashafizrol Ab Hamid

Terjemahan Melayu – Arab

Biasa sahaja ; tidak mewah dan tidak mempunyai pendapatan yang lebat, sederhana.

عَلَى قَدِّ حالِهِ ، متواضع ، بسيط ، قليل الدخل

Contoh dalam ayat :

“Walaupun dia biasa-biasa sahaja, tapi dia hidup bahagia.”

رَغْمَ أنه رجل على قَدِّ حالِهِ إلا أنه رَخِيُّ البَالِ

Nota : Bahagia di sini bermaksud tenteram, lapang dan tidak dibebani kesempitan hidup. Dalam bahasa Arab kita ada beberapa frasa yang boleh digunakan untuk maksud ini, antaranya رخي البال, موفور العيش, هاديء النفس, سعيد dan lain-lain.

Kongsikan Artikel Ini: