November 7, 2023
Info Sorof | Huruf ta’ wazan تَفَعَّلَ dan تَفَاعَلَ adakalanya diidghamkan ke dalam huruf selepasnya jika…
Ditulis Oleh: Ashafizrol Ab Hamid

1. Jika huruf selepasnya (فاء الفعل) adalah salah satu daripada dua belas huruf berikut, maka orang Arab kadang-kadang melakukan tiga perkara berikut:

– Mematikan ta’ wazan تَفَعَّلَ atau تَفَاعَلَ itu;

– Kemudian idghankannya ke dalam huruf selepasnya;

– Kemudian datangkan hamzah wasal. Hamzah ini dipanggil همزة وصل غير قياسية.

Contohnya تَطَيَّرَ akan menjadi اِطَّيَّرَ.

2. Dua belas huruf tadi ialah:

التاء : تَتَرَّسَ = اِتَّرَّسَ

الطاء : تَطَيَّرَ = اِطَّيَّرَ

الدال : تَدَارَأتُم = اِدَّارَأْتُمْ

الظاء : تظالَمُوا = اِظَّالَمُوا

الذال : تَذَاكَرُوا = اِذَّاكَرُوا

الثاء : تَثَاقَلْتُم = اِثَّاقَلْتُمْ

الصاد : تَصَابَرْتُم = اِصَّابَرْتُمْ

الزاي : تَزَيَّنَ = اِزَّيَّنَ

السين : تَسَمَّعَ = اِسَّمَّعَ / تَسَاقَطَ = اسَّاقَطَ

الضاد : تَضَارَبَ = اِضَّارَبُوا

الشين : تَشَاجَرُوا = اِشَّاجَرُوا

الجيم : تَجَاءَرُوا = اِجَّاءَرُوا

3. Idgham seperti ini berlaku pada fi’il madhi, mudhori’, amar, isim fail dan isim maful.

4. Jika anda lihat kalimah-kalimah seperti ini tidak kira sama ada ia fiil madhi, mudhori’, isim fail atau lain-lain yang disebut dalam perkara 3 di atas, tahulah bahawa ia adalah dari wazan تَفَعَّلَ atau تَفَاعَلَ. Contohnya مُدَّكِر asalnya adalah مُتَذَكِّر.

Jom belajar semua ini di www.aljahiz.my/kba/

Kongsikan Artikel Ini: