Februari 19, 2023
Kalimah نَعَمْ adalah حرف dan juga اسم
Ditulis Oleh: Ashafizrol Ab Hamid

Kalimah نَعَمْ jika maksudnya adalah “ya” maka ia adalah حرْف. Jika maksudnya adalah adalah unta (termasuk lembu, kambing, keldai) maka ia adalah اسْم.

Berhubung perkara ini al-Hariri (w:516H) di dalam Maqamaat al-Hariri (مقامات الحريري) berkata :

ما كلمة إن شئتم هي حرف محبوب، أو اسم لما فيه حَرْف حَلُوب؟

Jawapannya seperti yang disebut oleh al-Sayuti (w:911H) dalam الطراز في النحو :

أراد بالأول نَعَم

Kongsikan Artikel Ini: