Julai 6, 2024
Nota Bahasa Arab | Dia orang senang
Ditulis Oleh: Ashafizrol Ab Hamid

فُلانٌ مَوْفُورٌ

Perkataan موفور bermaksud ذو مال / ذو وَفر, yakni berharta / berada / tidak susah. Misalnya kita kata, Dia orang senang.

هُوَ مَوفورٌ

Selain itu, dalam bahasa basahan orang Arab juga menggunakan perkataan شَبْعَان untuk maksud yang sama.

Kongsikan Artikel Ini: