Julai 4, 2023
“Pandai” dalam mengendali atau melakukan sesuatu
Ditulis Oleh: Ashafizrol Ab Hamid

“Pandai” dalam mengendali atau melakukan sesuatu, bukan yang bermaksud bijak, cerdik dan terpelajar. Bagaimanakah ia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab?

Jawapan: Dalam konteks ini, ia diterjemahkan sebagai:

أجاد – يجيد / أحسن – يحسن / أتقن – يتقن

Ajada – yujidu / Ahsana – yuhsinu / Atqana – yutqinu

Ayat contoh:

a) Dia tidak pandai berbahasa Arab.

هو لم يجد / يحسن / يتقن اللغة العربية

b) Dia tidak pandai memandu.

لا يحسن / يجيد / يتقن القيادة

c) Dia tidak pandai bertindak.

لم يحسن التصرف / لم يتقنه / لم يجده

d) Saya tidak pandai memasak.

لا أتقن الطبخ / لا أحسنه / لا أجيده

P/s : Mengapakah semua ayat contoh yang dikemukakan adalah berbentuk ayat nafi? Kerana itulah yang orang suka cakap 🙂 Kalau sebaliknya, dia akan berdiam diri 🙂

Kongsikan Artikel Ini: