April 6, 2024
Kosa kata & frasa nama bahasa Arab untuk kegunaan harian
Ditulis Oleh: Ashafizrol Ab Hamid

Perihal mengandaikan kejadian sesuatu perkara ; “Andaikata terjadi…”, “Sekiranya..”,  “Seandainya..” dll.

Terdapat beberapa ungkapan dalam bahasa Arab yang boleh dipadankan dengan maksud tersebut, antaranya :

عَلَى فَرْض + مصدر / عَلى فَرْض أَنَّ + فعل / يُفْتَرَضُ أن

Contoh dalam ayat :

Seandainya perkara ini terjadi, agak-agaknya apakah yang akan berlaku?

عَلَى فَرْضِ وُقُوعِ هذَا الأَمْرِ فَمَاذَا تَتَوَقَّعُ أَنْ يَحْدُثَ؟

Seperti yang saya nyatakan, di sana ada ungkapan-ungkapan lain yang boleh digunakan untuk maksud yang sama, seperti افْتِرَاضًا لَوْ, هَبْ لَوْ, نَفْتَرِض dan lain-lain. Fokus di sini ialah rangkai kata عَلَى فَرْض di atas.

Kongsikan Artikel Ini: